Připravte se na pedagogickou praxi pro 21. století

Nabízíme vzdělávání založené na komplexním rozvoji člověka - jeho znalostí, dovedností i postojů. Propojujeme formální požadavky, zkušenosti z praxe a moderní pedagogické poznatky a trendy.  Staňte se tvůrci budoucnosti. 

Principy vzdělávání ScioEdu

Vycházíme ze zkušeností ScioŠkol

Ve ScioŠkolách učíme, jak vzít zodpovědnost za budoucnost do svých rukou.  Svět se mění stále rychleji. Chceme, aby se děti připravily na budoucnost plnou změn a netušených příležitostí.  

Vzdělávání ve ScioŠkolách je založené na osmi ScioKompetencích. Prolínají se vším, co ve školách s dětmi děláme. 

Komplexní rozvoj osobností

Usilujeme o komplexní rozvoj osobností, které něco vědí, něco umí a  určitým způsobem nahlížejí na svět a na to, co je a není správné. Rozvíjíme znalosti, dovednosti i postoje (kompetence). 

Kompetenční vzdělávání

Nabídneme vám ve spolupráci s Asociací neformálního vzdělávání možnost proniknout do tajů kompetenčního vzdělávání, stanovování cílů dle upravené Bloomovy taxonomie a získat nový pohled na tvorbu učebních obsahů.

Přemýšlíme o vzdělávání lidí holistickým přístupem.

Proč kompetenční vzdělávání?

Kompetence jsou potřebné k úspěšnému fungování ve společnosti a pracovním prostředí. Náš přístup připravuje učitele a učitelky na praktické situace, se kterými se setkají v reálném životě. Kultivujeme jejich schopnost učit se, adaptovat se a řešit problémy. Klademe důraz na aktivní zapojení, aplikaci učiva na konkrétní situace a podporu rozvoje širokého spektra dovedností potřebných pro osobní i profesní rozvoj.

Věříme v sílu kompetenčního vzdělávání, které připravuje na budoucí svět

Ve ScioEdu čerpáme ze zkušeností získaných ze vzdělávání v rámci ScioŠkol. Propojujeme je s teorií kompetenčního učení Asociace neformálního vzdělávání. Sledujeme trendy ve vzdělávání a aplikujeme je na ScioŠkolách. Nabyté znalosti, dovednosti a postoje chceme nabízet dál.

Jana Majerová
koordinátorka projektu

Naše hodnoty

OPTIMISMUS

Věříme, že vše se dá změnit k lepšímu. A hlavně věříme, že je možné změnit k lepšímu sám sebe, vyrůst, naučit se cokoliv bude třeba. A totéž předáváme dětem.

ODVAHA

Podporujeme odvážná rozhodnutí dětí. Neshazujeme je, nezpochybňujeme jejich schopnosti a nebráníme jim je plně využívat a případně i testovat. 

OTEVŘENOST

Otevřenost chápeme ve dvou rovinách: 1) jako pravdivost a transparentnost, 2) jako otevřenost k podnětům, které k nám přicházejí zvnějšku.

SVOBODA

Svoboda je neoddělitelně spojená s odpovědností. Proto se snažíme dávat dětem svobodu podle toho, jak velkou odpovědnost jsou schopné a ochotné unést. 

MORÁLKA

Morálka pro nás znamená schopnost nezávisle uvažovat o dobrém a zlém, respektovat práva druhého člověka, prosazovat dobro a postavit se zlu.

AKTIVITA

Vítáme a podporujeme každou aktivitu dětí (kromě těch, které nerespektují druhé nebo škodí). Škola je místem, kde jde leccos vyzkoušet.

Spolupracujeme